Zobrazit ceník

Popis služeb:

Základní konzultace - osobní i online

Obsah konzultací:
 • vyhodnocení zapsaného jídelníčku ze 3-5 dnů, který je předem odeslán na e-mail
 • měření na medicínské váze InBody 270 s vyhodnocením výsledků (pouze na osobní)
 • komentář k aktuálnímu jídelníčku
 • návrh na vhodné úpravy stravování
 • projednání celkového životního stylu
Možnosti konzultací:
 • Jednorázová konzultace: 
  • 60-90 minut
  • po konzultaci je v ceně 5 e-mailů k dalším případným dotazům
 • Dlouhodobá spolupráce: 
  • úvodní konzultace 60-90 minut a následně 3x 30-60 minut
  • frekvence konzultací je na základě vzájemné domluvy
  • po každé konzultaci jsou v ceně 3 e-maily k dalším případným dotazům
 • Jednorázová konzultace pro pár: 
  • 90 minut
   • dlouhodobá 4x (1. 60-90 minut, další 45 minut)
  • po konzultaci je v ceně 5 e-mailů k dalším případným dotazům

Stravovací plány na míru
 
Tříměsíční nebo šestiměsíční spolupráce

Obsah konzultací:
 • vyhodnocení zapsaného jídelníčku ze 3-5 dnů, který je předem odeslán na e-mail
 • měření na medicínské váze InBody 270 s vyhodnocením výsledků (pouze na osobní)
 • zmapování aktuálního stavu
 • komentář k aktuálnímu stravování
 • sestavení rámcového jídelníčku
 • projednání celkového životního stylu
Rámcový stravovací plán:
 • jídelníček bude sestaven na základě aktuálních stravovacích zvyklostí, aktuálních proporcí, cílů, domluvy a podrobné konzultaci
 • v každém jídle jsou uvedeny varianty jídel s gramážemi, ze kterých si jednoduše postavíte své jídlo podle vašich chuťových preferencí
 • výhody rámcového jídelníčku: naučíte se přemýšlet o složení stravy, aby jídla obsahovala všechny potřebné složky, nikdo vám přesně nediktuje, v jaké kombinaci máte jíst a výsledná podoba pokrmu je na vás a zároveň jsou pro vás jídla vhodně složena
 • k rámcovému jídelníčku dostanete i příklady na několik dní, abyste viděli a následně věděli, jak s rámcovým jídelníčkem pracovat
Průběh konzultací:
 • Trvání této služby je čtvrt roku nebo půl roku, jídelníček však můžete používat i dále
1. konzultace: 
 • trvání 60-90 minut
 • měření na InBody
 • projednání vašeho aktuálního stravování, návrh na drobné úpravy
 • podrobná anamnéza vašeho životního stylu a zdravotního stavu
 • získání potřebných informací k sestavení jídelníčku
 • jídelníček dodán za 14 až 30 pracovních dnů od konzultace 
 • po týdnu dodržování jídelníčku informační e-maily o jeho dodržování, případných doladění aj., naplánování další konzultace
2.-3. konzultace (při tříměsíční spolupráci)
 • trvání 30-45 minut
 • termín dle dohody, ale cca po 4-6 týdnech od začátku jídelníčku
 • měření na InBody
 • domluva na případném dalším postupu a úpravách ve stravovacím plánu
 • po 14 dnech od konzultace proběhne opět e-mailová/telefonická kontrola 

2.-5. konzultace (při šestiměsíční spolupráci)
 • trvání 30-45 minut
 • termín dle dohody, ale cca po 4-6 týdnech od začátku jídelníčku
 • měření na InBody
 • domluva na případném dalším postupu a úpravách ve stravovacím plánu
 • po 14 dnech od konzultace proběhne opět e-mailová/telefonická kontrola 

Měření na InBody 270

Měření 
 • zaslání výsledků e-mailem nebo vytištění na místě
 • trvání cca 10-15 minut

Měření s interpretací výsledků
 • zaslání výsledků e-mailem nebo vytištění na místě
 • analýza a zhodnocení výsledků, návrh na úpravy
 • trvání cca 15-30 minut

Děkuji za přečtení a Váš komentář!

Contact

© Andrea Mokrejšová